::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave
01.07.2009 :: IPA SI-HR 2007-2013 - Od vijeglavke do soka

OD VIJEGLAVKE DO SOKA - Dolgoročno upravljanje visokodebelnih nasadov

 
Nosilec projekta: Kozjanski regijski park
 
Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa, Nacionalni park Risnjak
 
Opis: Partnerji projekta želimo strokovno, izvajalsko in izvedbeno povezati naša zavarovana območja pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata vrst nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. Projekt zasleduje nekatere dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi sadovnjaki, ki so naša dediščina, v današnjem času pa pridobivajo na svojem naravovarstvenem pomenu. KP Kolpa je v letu 2010 na projektu uveljavljal stroške potovanj v zvezi s projektom, študije in načrte biodiverzitete, certificiranja, promocije in strategije, za podatkovno bazo, kolekcijski nasad (na zemljišču, parc.št. 102. 103, 104 k.o. Adlešiči), publikacije ter delavnice.
 
Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2009 do 30. 2. 2012
 
Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 271.983,62 €, pri čemer finančni okvir KP Kolpa znaša 54.574,42 €. Izstavljenih bo 6 zahtevkov
 
Spletna povezava na informacije o projektu: http://www.travniski-sadovnjaki.si/
Priloga 1: Navodila_IPASIHR2007_2013__logotipi_jan2011.pdf
Priloga 2: Navodila_za_uporabo_modula_za_vnos_podatkov-MVP_(ISARR)_1_.pdf


Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner