::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave
01.05.2009 :: LEADER - Revitalizacija belokranjskih steljnikov

 

Nosilec projekta: Občina Metlika
Partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Občina Semič, Zavod za varstvo narave OE Novo mesto, Krajinski park Kolpa
Opis: Glede na zaraščenost značilne kulturne krajine Bele krajine smo partnerji pristopili k skupnemu projektu, katerega osnovni namen je revitalizacija značilne belokranjske kulturne krajine, vzbujanje zanimanja za vključevanje v aktivnosti preprečevanja zaraščanja steljnatih površin, obuditi vedenja o uporabni in zdravilni vrednosti rastlinskih vrst, značilnic steljnikov in oblikovati predloge produktov trženja. Projekt je bil razdeljen na 3 faze. Prva faza je zajemala inventarizacijo in valorizacijo ključnih steljnatih površin ter čiščenje zaraščenih steljnatih površin, druga faza izvedbo tematskih animacijskih delavnic, v tretji fazi smo  uredili lokacije za obiskovalce, v zadnji, četrti fazi pa je nastala spletna stran in predstavitveni materiali.
Naloga KP Kolpa je bila inventarizacija in valorizacija ključnih steljniških površin ter čiščenje zaraščenih steljniških površin na lokacijah: marindolski steljniki, steljnik v Žuničih, Vukovcih, Radencih ter postavitev ene informativne točke (v Vukovcih). Projekt smo partnerji sklenili z zaključno promocijsko prireditvijo in tiskovno konferenco ter konec novembra oddanim zahtevkom za založena sredstva.
Obdobje trajanja projekta: maj 2009 – november 2010

Financiranje: Projekt je delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2009 ter lastnih sredstev.

 

 

Spletna povezava na informacije o projektu: http://www.las-dbk.si/projekti

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=712

 

Priloga 1: Obrazlozitvena_tabla_Leader_-_vzorec.doc
Priloga 2: lin_las_dbk_2009_pdf_1_.pdf


Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner