::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave
01.04.2009 :: LEADER - Povezovanje in uspos.rokodelcev, rokodelski centri

V okviru projekta POVEZOVANJE IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV TER RAZVOJ CENTROV ROKODELCEV, 

Pristop LEADER Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007-2013

izvajamo delavnice, ki jih vodijo izkušeni rokodelci.

 

Gre za ohranjanje rokodelske dejavnosti s povezovanjem rokodelcev in izobraževanjem iskalcev zaposlitve, kmečkih žena, predzaposlenih, mladih podjetnih kmetov.

 

Nosilec projekta Razvojni center Novo mesto ( http://www.rc-nm.si/ ) v projekt povezuje  Občine partnerice LAS-a JV Slovenije:

Občina Črnomelj, Občina Dolenjske toplice, Občina Metlika, Občina Mokronog Trebelno, Občina Mirna Peč, Občina Novo mesto, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke toplice,

Občina Trebnje, Občina Žužemberk.

 

Projekt je financiran iz programa LEADER in LAS Dolenjske in Bele krajine, ki ga delno sofinancira EU  - 4. os - Program RS za razvoj podeželja, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

V času trajanja projekta – od decembra 2008, do avgusta 2010, bomo s projektom dosegli naslednje cilje:

Splošni cilji: 

ü Ohranitev in razvoj domače obrti;

ü Ustvariti podporno okolje za razvoj domače obrti;

ü Izboljšati kakovost življenja na območju, predvsem na tistem, ki so bolj prikrajšani in oddaljeni od večjih centrov s pomočjo pospeševanja razvoja domače obrti;

ü Z izobraževanji, usposabljanji  in  z oblikovanjem podpornega okolja oblikovati nove trženjsko zanimive produkte izdelkov domače obrti;

ü Povezati rokodelce celotnega območja Dolenjske in Bele krajine, z namenom ohranitve ter razvoja te dejavnosti;

ü V čim večji meri zagotoviti vključevanje žensk s podeželja v procese izobraževanja in usposabljanja z namenom, da postanejo podjetnice z uporabo pridobljenega znanja in sposobnosti;

ü Vključevanje invalidnih oseb v proces razvoja domače obrti.

 

Specifični cilji:

ü Analiza in popis trenutnega stanja rokodelske dejavnosti;

ü Z delavnicami vzpostaviti tesnejši partnersko sodelovanje med izdelovalci samimi; Z delavnicami vzpodbuditi za ponovno zanimanje že skoraj pozabljenih domačih obrti;

ü Usposobiti posameznike za pridobitev certifikatov z namenom  zagotavljanja nivoja kvalitete  rokodelskih izdelkov v skladu z  normativi, ki veljajo za izdelke domače obrti; 

ü Preveriti najbolj sprejemljivo pravno organizacijsko obliko združenja rokodelcev na celotnem območju Dolenjske in Bele krajine ali po posameznih območjih glede na interes po združevanju.

 

PREDVIDENI REZULTATI PROJEKTA:

ü Vzpostavljena evidenca rokodelcev in njihovih izdelkov na območju Dolenjske in Bele krajine;

ü Izdelana foto dokumentacija izdelkov domače obrti;

ü Oblikovana vsebina spletne strani za potrebe promocije projekta;

ü Izvedeno formalno usposabljanje za potrebe seznanjanja s postopkom pridobitve certifikacije najmanj 10-ih  izdelkov domače obrti;

ü Izvedena neformalna izobraževanja v obliki delavnic;

ü Izdelane idejne zasnove ureditve rokodelskega centra; 

ü Izdelan predlog pravne oblike povezave rokodelcev;

ü Izdelana publikacija s predstavitvijo rezultatov projekta.

 

 

Idejna vodja projekta:

Greta Auguštin - Občina Črnomelj

 

Vodja nosilca projekta:

Boris Grabrijan - Krajinski park Kolpa, direktor

 

Kontaktna oseba za delavnice in organizacija:

Tončka Jankovič - Krajinski park Kolpa, vodja delavnic

 

Priloga 1: Delavnice_v_KPK_ponudba.pdf
Priloga 2: PRIJAVNICA_NA_DELAVNICE_LEADER-_rokodelci.pdf
Priloga 3: PROJEKTI_LIN2008_KP_Kolpa_15.pptx

Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner