::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave
01.10.2012 :: LEADER & LAS DBK: Ekološko-etnološka doživetja ob Kolpi - KOLPA EKO ETNO

 

KOLPA EKO - ETNO

 

Vodja projekta: Javni zavod Krajnski park Kolpa
Partner 1: KUD Božo Račič Adlešiči
Partner 2: KOLPA'S d.o.o. Adlešiči
 
Realizacija projekta omogoča razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbuja razvoj turizma in samozaposlovanje, saj izobražuje na področju deficitarnih znanj in nudi ustrezno delovno okolje, promocijo dejavnosti ter priložnost za razvoj ekološkega turizma s pridihom etnoloških elementov.
 
Ideja projekta temelji na ugotovitvah po nujnosti ohranitve obstoječih znanj uporabe tradicionalnih materialov in tehnologij predelave ter prenosu teh vedenj na mlajše generacije z uporabo vseh možnih modernih tehnologij. Demografsko ogroženo območje ob Kolpi ohranja znanja uporabe in predelave naravnih materialov v vrhunske izdelke, ki potrebujejo nove oblike, vsebine in nove trge. Mlajši generaciji nudijo možnost uporabe tradicionalnih znanj za izdelke iz naravnih materialov, ki se jim doda nova vrednost z vloženim kreativnim delom. Na demografsko problematičnem podeželju se s projektom omogoča spodbujanje dejavnosti, ki nudijo nove zaposlitvene možnosti. Iz preprostih materialov, ki v okolju ostajajo neuporabljeni bomo v projektu z uporabo tradicionalnih tehnologij in spretnosti ustvarili izdelke, ki bodo lahko zametek zanimive tržne dejavnosti. Kot vzporeden, stranski produkt bo obnovljen in obogaten pomemben kulturni spomenik in okolice zanimivih učnih poti: Šašljeve in Belokranjske čebelarske učne poti.
 
Osnovna ideja projekta je povezovanje tradicionalnih znanj in materialov s tradicionalnimi vrednotami. Z novimi vedenji in trendi jim dodajamo vrednost. Osveščenost širšega okolja za uporabo naravnih materialov je večja, uporabniki pa potrebujejo ponudbo, ki zadovoljuje potrebe današnjega tempa življenja. Nobene nostalgije po starih časih, pač pa uporabnost rokodelske ponudbe in izdelkov danes. V projektu se načrtuje promocija tradicionalnih domačih obrti, ki so v pozabljanju, a lahko nudijo dodaten vir dohodka na podeželju: kratki filmi o postopku izdelave tipičnih, a še vedno uporabnih tradicionalnih izdelkov domače in umetnostne obrti, ureditev osrednje točke ponudbe rokodelskih izdelkov ter centra izobraževanja deležnikov, dopolnjenega z čebelarsko muzejsko zbirko in prikazom oglarstva in apnarstva. Na rekreacijski prostor v zavarovano območje narave se umestijo premične bivalne enote, izdelane iz naravnih materialov, v stilu tradicionalne gradnje. S širjenjem sonaravnega trajnostnega turizma se bo povečalo zanimanje za naravnejše, pristnejše in kakovostnejše preživljanje prostega časa.
 
Rezultati projekta:
-      poučni kratki filmi o domačih obrteh (nazorno prikazan postopek izdelave):
o   spletanje košar, opletanje steklenic z vrbovim protjem
o   spletanje konopljinega štrika
o   uporaba koruznega ličkanja za predmete v vsakdanu
o   predelava ovčje volne in uporaba za današnji čas
o  
-      obnovljen del kulturnega spomenika Škočev dvor v žuničih:
o   dodatno urejen prostor za rokodelski center,
o   zbrana in urejena čebelarska muzejska zbirka,
o   streha poda prekrita s slamo
-      za ogled postavljena oglarska kopa in apnenica – kot edina v državi, s spremljajočo info točko ob Šašljevi pešpoti (med Velikimi in Malimi Seli)
-      EKO – ETNO kamp enota ob Kolpi
-      obnovljen elektroenergetski priključek do Kolpe
-      promocijski materiali (prospekt, tekstilne vrečke iz lanu in majice, glineni lončki)
 
 
Celotna vrednost projekta:     78.922,01 €
LEADER sredstva:                35.524,89 €
Sredstva LAS DBK:               24.867,42 €
Lastna sredstva partnerjev:    18,529,70 €
Priloga 1: PREDSTAVITEV_projekta_EKO_ETNO.pdf
Priloga 2: Lokacija_stalne_postavitve_vuglenice_in_apnenice_ob_Šašljevi_pešpoti.pdf


Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner